Anunturi si agentii imobiliare din toate orasele, oferte particulari, vanzari, inchirieri, apartamente, vile, spatii comerciale


 
           
RO | EN | FR | DE | IT | ES Autentificare  
  Home   |    Adaugare anunt PF   |   Inregistrare agentie   |   Cautare   |   FORUM  
 RO-IMOBILE este un portal imobiliar national, unde puteti gasi anunturile agentiilor imobiliare listate, ofertele imobiliare ale particularilor si nu in ultimul rand, datele de contact ale agentiilor imobiliare inscrise.

Daca urmaresti sa vinzi, sa cumperi sau sa inchiriezi o vila, o casa, un apartament, o garsoniera, un teren intravilan sau extravilan, un spatiu destinat: comertului, productiei, birourilor, depozitarii etc sau daca detii o ferma, o pensiune, un hotel sau un spatiu destinat agrementului, tot ceea ce ai nevoie, gasesti aici.
→ Ultimele oferte si anunturi imobiliare de la Agentii imobiliare Brasov


Anunturi imobiliare particulari
Anunturi imobiliare agentii
Agentii imobiliare recomandate

Cele mai noi oferte!
 

Oferta RO-IMOBILE
Promoveaza-te prin RO-IMOBILE! Alege din oferta ce ti se potriveste mai bine:

PUBLICITATE
Pachet GOLD
Pachet START
Autentificare agentie
ID
Parola
Linkuri utile
FINANTARE (27)
ASIGURARI (37)
DEZVOLTATORI IMOBILIARI (25)
CONSULTANTI IMOBILIARI (127)
CONSTRUCTII (106)
AMENAJARI (62)
ARHITECTURA (47)
AVOCATI (132)
CABINETE NOTARIALE (170)
CADASTRU (64)
Daca detii o firma intr-unul din domeniile listate mai sus, o poti inregistra aici
Linkuri recomandate
ORADEA.NET
CUGETLIBER.RO
Anunturi AZ
Anunturi
Masini
Dezmembrari Auto
Informatii utile
Stiri imobiliare
Dictionar imobiliar
Modele de contracte
Legislatie imobiliara
Taxe si impozite proprietati
Calculator taxe notariale
Calculator urbanistic
Curs valutar | 19 Octombrie 2017
1 USD = 3.8939 RON
1 EUR = 4.5802 RON

Convertor valutar
  

 

Model de contract
CONTRACT DE SCHIMB

CONTRACT DE SCHIMB
  
  
  Încheiat astãzi ..............
  
  la ..................................
  
  
  I. PÃRTILE CONTRACTANTE
  
  1.1. .............................................................................., domiciliat în ................................................, str. ..................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........ sector/judeþ .............................., nãscut la data de (ziua, luna, anul) ............................................ în (localitatea) ......................... sector/judeþ .........................., fiul lui ............................................. şi al .........................., posesorul buletinului (cãrţii) de identitate seria ........, nr. ..........................., eliberat de ..................., cod numeric personal ..................................... în calitate de copermutant prim, pe de o parte, şi
  
  1.2. ..............................................................................., domiciliat în ................................................, str. ...................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........ sector/judeþ ..............................., nãscut la data de (ziua, luna, anul) ............................................ în (localitatea) ....................... sector/judeþ .............................., fiul lui ........................................... şi al .........................., posesorul buletinului (cãrţii) de identitate seria ........, nr. .........................., eliberat de ..................., cod numeric personal .................................... în calitate de copermutant secund, pe de altã parte,
  
  au convenit sã încheie prezentul contract de schimb, cu respectarea urmãtoarelor clauze:
  
  
  
  
  II. OBIECTUL CONTRACTULUI
  
  2.1. Copermuntantul prim declar cã dau în deplinã proprietate copermutantului secund imobilul proprietatea mea, situat în .................................., format din teren în suprafaţã de ................... mp şi construcţia din ......................, compusã din .................... anexe gospodãreşti ........................, astfel cum sunt identificate în schiţa de plan ce face parte integrantã din prezentul contract.
  
  2.1.1. Am dobândit acest imobil prin ............................................. şi mi-a revenit în baza sentinţei civile nr. ..........................., datã în Dosarul nr. .............................. de Judecãtoria .............................., transcrisã sub nr. ............................................ de Judecãtoria .....................................................
  
  2.1.2. Evaluez acest imobil la suma de ....................................... lei.
  
  2.1.3. În schimbul proprietãţii asupra acestui imobil, primesc de la copermutantul secund, dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. .........................., situat la etajul ....., scara ....., blocul ....., din .............................. .
  
  2.2. Copermutantul secund declar cã dau în deplinã proprietate copermutantului prim, apartamentul nr. ....., situat la etajul ....., scara ....., blocul ..... din .............................., compus din ..... camere şi dependinţe .................., împreunã cu dreptul de coproprietate asupra pãrþilor şi dependinţelor comune din imobil, care, prin natura şi destinaţia lor, sunt în folosinţa comunã a tuturor proprietarilor.
  
  2.2.1. O datã cu proprietatea se transmite şi dreptul de folosinţã asupra terenului aferent apartamentului în suprafaţã de .... mp atribuit pe durata existenţei construcţiei.
  
  2.2.2. Am dobândit acest apartament prin contractul de .............. nr. ..... încheiat cu ........................., transcris sub nr. .............................. de .............................. .
  
  2.2.3. Evaluez acest apartament la suma de .............................. lei.III. DURATA CONTRACTULUI
  
  3.1. Transmiterea proprietãţii asupra imobilului situat în .............................. are loc de azi, data autentificãrii prezentului contract.
  
  3.2. Transmiterea proprietãţii asupra apartamentului nr. ....... situat la etajul ....., scara ....., blocul ....., din .............................., are loc de astãzi, .............................. data autentificãrii prezentului contract.IV. OBLIGAÞIILE PÃRÞILOR
  
  4.1. Copermutanţii (coschimbaţii) au obligaţia sã predea reciproc bunurile1) care fac obiectul prezentului contract.
  
  4.2. Imobilul menþionat mai sus este liber de orice sarcini, nu este scos din circuitul civil, prin trecere în proprietatea publicã, fiind, în mod legal şi continuu, în proprietatea şi posesia copermutantului prim, de la data dobândirii şi pânã în prezent.
  
  4.3. Apartamentul menţionat mai sus este liber de sarcini, nu este scos din circuitul civil, prin trecere în proprietatea publicã , fiind în mod legal şi continuu, în proprietatea şi posesia copermutantului secund de la data dobândirii şi pânã în prezent.V. RÃSPUNDEREA PENTRU EVICÞIUNE ASUPRA BUNULUI IMOBIL
  
  5.1. Copermutanţii cunosc situaţia juridicã şi de fapt a acestor imobile, ce formeazã obiectul prezentului contract de schimb, ca fiind cea descrisã mai sus şi garanteazã cã nu sunt grevate de sarcini şi rãspund reciproc împotriva evicţiunii, conform art. 1337 Cod civil.
  
  5.2. Transmiterea proprietãţii şi posesiunii fiecãruia dintre cele douã imobile are loc, fãrã îndeplinirea altor formalitãţi, de astãzi, ...................... data autentificãrii prezentului contract.
  
  
  
  
  VI. CLAUZE FINALE
  
  6.1. Impozitele şi taxele aferente imobilelor sunt achitate, la zi, conform certificatelor nr. .................... şi nr. .............................., ambele eliberate de .............................., urmând ca de astãzi, ............ data autentificãrii, sã treacã în sarcina noilor proprietari.
  
  6.2. Prezentul contract de schimb se face fãrã plata vreunei sulte între copermutanţi.
  
  6.3. Taxa de autentificare, timbrul judiciar şi onorariul notarial sunt suportate de copermutanţi, în pãrţi egale.
  
  6.4. Pãrţile declarã, potrivit art. 45 alin. 3 din Legea nr. 36/1995, cã vor îndeplini formalitãţile necesare pentru efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliarã.
  
  6.5. Prezentul contract de schimb a fost încheiat într-un numãr de ....... exemplare, din care ............. astãzi, data semnãrii lui.
  
  
  
  COPERMUTANT PRIM COPERMUTANT SECUND
  
  Sursa: http://www.immo-land.ro/tipuri-contracte.php

9 Noiembrie 2006

^Sus 

 

 

 
Imobiliare    |    Casti de copiat la examene   |    Unde iesim in Cluj    |
    Publicitate    |    Contact    |    Pentru webmasteri    |    www.buzzu.ro   |    Gazduire Web by Claus


Vizitatori online 9 | Maxim online 31
Firme autentificate online : 0
© 2006-2017 OPTINVEST SRL